НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи наукової лабораторії

«В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»

на 2012-2017 р.р.

1. Проведення на базі лабораторії Всеукраїнської наукової конференції «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інноваційність», присвяченій 15-річчю діяльності науково-дослідної лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття».

Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами діяльності лабораторії:

 • результати наукових досягнень членів лабораторії;
 • дослідження інноваційних ідей В. Сухомлинського;
 • здійснення членами лабораторії порівняльно-педагогічних досліджень;
 • спадщина В. Сухомлинського як предмет історико-педагогічних досліджень;
 • перспективи розвитку та впровадження в практичну роботу навчальних закладів ідей В. Сухомлинського. (5-6. 04. 2012р.).

2. Обговорення наукових досліджень, що виконуються членами лабораторії:

 • дослідження на тему «Розвиток української педагогічної думки у ІІ –  пол. ХVІІ – кін. ХVІІІ ст.» (Кочубей Т.Д., грудень, 2012 р.)
 • дослідження на тему «Теорія виховання особистості А. С. Макаренка в сучасній школі» (Ревук Ю.О., грудень 2014 р.);
 • дослідження на тему «Морально-етичні цінності християнства як засіб підготовки вчителя до виховної роботи в школі» (Паєвський В.П., грудень 2013 р.);
 • дослідження на тему «Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи» (Лоюк О. В., грудень 2015 р.);
 • дослідження на тему «Розвиток освіти та педагогічної думки на Черкащині в ІІ пол. ХХ ст.» (Екало С., грудень 2016 р.).

3. Випустити святковий номер вісника лабораторії присвячений 15-річчю існування лабораторії.
4. Проведення Всеукраїнських наукових конференцій:

 • «Сухомлиністика – нова парадигма елітного виховання» (2014 р.).
 • «Спадщина В. Сухомлинського як новий етап розвитку історико-педагогічних наук» (2015 р.).
 • «Розвиток школи майбутнього на основі новітніх педагогічних ідей В. Сухомлинського» (2016 р.).
 • «Підготовка нової генерації педагогів для школи майбутнього на основі новітніх педагогічних інновацій В. Сухомлинського» (2017 р.).

5. Проведення зустрічей на засіданнях лабораторії:

 • із соратниками В. Сухомлинського;
 • із дослідниками наукового доробку В. Сухомлинського;
 • із педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, які працюють за ідеями Василя Сухомлинського;

6. Організація екскурсій у Павлиський музей імені В. Сухомлинського.
7. План видавничої діяльності лабораторії:

 • щорічне здійснення видання вісника лабораторії;
 • опублікування монографій, навчальних посібників, підготовлених членами лабораторії (2012 р.): Кочубей Т.Д., Добридень А.В., Побірченко О. М.
 • видати методичний посібник «Основи християнської етики»» (2012 р, Паєвський В.П.).

8. Популяризація педагогічних ідей В. Сухомлинського в ЗМІ, на телебаченні та радіо.
9. Прийняття активної участі у щорічних Всеукраїнських Сухомлинських читаннях «В. Сухомлинський у діалозі із сучасністю», проведених під егідою Всеукраїнської асоціації В. Сухомлинського (академік О. Я. Савченко).
10. Дослідження членами лабораторії творчої спадщини В. Сухомлинського за концентрами:

 • В. Сухомлинський і мова;
 • В. Сухомлинський і література;
 • родинне виховання;
 • патріотичне виховання;
 • національне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • екологічне виховання.

11. Міжнародна діяльність лабораторії:

 • учать у міжнародних конференціях, семінарах тощо;
 • публікації у міжнародних виданнях;
 • стажування.

12. Дослідження членами лабораторії ідей В. Сухомлинського у глобалізованому педагогічному просторі (Польща, Німеччина, Росія, Китай, Японія, тощо).